Kontakt

Dersom du ønsker å kontakte oss kan du ringe på en av våre mobiler:
 
Leder Siri Bredahl:                                                                          97024059
Utdannings - /lederansvarlig Irene Stangeland Knutsen :          92494335
 
Eller send en E-post til adresse: tysver@friskissvettis.no
 

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #65