Kontakt

Dersom du ønsker å kontakte oss kan du ringe på en av våre mobiler:
 
Leder Siri Bredahl:                                    47 17 82 30 eller 97024059
Utdannings - /lederansvarlig Bergljot:    47 17 82 31
 
Eller send en E-post til adresse: tysver@friskissvettis.no
 

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #65