Her trener vi

Aksdal: Tysværtunet
Skjold: Skjold Arena
Bokn:   Bokn Skule

Steder/anlegg

Navn/adresse Informasjon Finn

Skjoldhuset Grinde Stadion
Skjoldastraumvegen 31, Grinde

Gamle Skjoldhuset ved Grinde stadion

Tysværtunet kulturhus
Aksdalvegen 157, Aksdal

I idrettshallen. Rett over inngang til badeanlegget.

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #91