Styret 2018

Årsmøtet har valgt inn nytt styret
20.03.2018:
 
Styreleder: Siri Bredahl
 
 
Nestleder og Økonomiansvarlig: Monica K. Stokkeland
 
 
Styremedlem: Asbjørn Knutsen
 

Styremedlem: Ingunn Indreland
Styremedlem: Lise Lindanger Pedersen
 
 
 
Vara: Bergljot Søvik 
 
  
 
 
 
Vara: Kjersti Glette
 
 
 
 
 
 
 


Sist endret av: Siri Bredahl. Sist endret dato/tid: 07.05.2018 22:58:03

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #95